PanzerNews - RCSparks Studio: RC Ferdinand w skali 1:6

RCSparks Studio: RC Ferdinand w skali 1:6

Metalowy model Ferdinanda; waga ponad 100kg, koszt 6.500USD. TY Cytrynowy & Zdzichu
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...