PanzerNews - reklama WoT: 360 Games

reklama WoT: 360 Games

Najnowszy spot reklamowy firmy 360 Games, wydawcy World of Tanks na rynku chińskim, która zajmuje się również produkcją autonomicznych odkurzaczy.

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...