PanzerNews - reset konta wyłączony do odwołania, cz.II

reset konta wyłączony do odwołania, cz.II

Krótkie info: ogłoszenie o "wyłączeniu możliwości resetu kont w World of Tanks aż do odwołania" zniknęło ze strony wsparcia, tak więc jeśli ktoś ma taką potrzebę to można już resetować stan konta.

Treść poprzedniego ogłoszenia: W wyniku nieprzewidzianej usterki technicznej, jesteśmy zmuszeni zablokować możliwość resetu kont w World of Tanks aż do odwołania. Z tego powodu wszystkie wnioski o reset na chwilę obecną zostaną automatycznie odrzucone, aby uniknąć dalszych komplikacji. Gdy problem zostanie rozwiązany, ogłoszenie to zostanie usunięte z portalu supportu.
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...