PanzerNews - reset konta wyłączony do odwołania, cz.III

reset konta wyłączony do odwołania, cz.III

Ah shit, here we go again... Ponownie na stronie wsparcia pojawiło się ogłoszenie o wyłączonej możliwości resetu konta: W wyniku nieprzewidzianej usterki technicznej, jesteśmy zmuszeni zablokować możliwość resetu kont w World of Tanks aż do odwołania. Z tego powodu wszystkie wnioski o reset na chwilę obecną zostaną automatycznie odrzucone, aby uniknąć dalszych komplikacji. Gdy problem zostanie rozwiązany, ogłoszenie to zostanie usunięte z portalu supportu.

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...