PanzerNews - RNG: jak się niszczy

RNG: jak się niszczy

Myśleliście ze RNG to rozrywkowy program? Nie, to poważne filmy edukacyjne.

Uczymy w nich, jak się niszczy wroga, jeśli został ostatni pocisk. Lub jeśli żadnego nie zostało. Lub nawet jeśli już nieruchomo stoicie na polu bitwy jako wrak.

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...