PanzerNews - RNG: Szaleństwo? Taktyka!

RNG: Szaleństwo? Taktyka!

Co można zrobić, gdy nie ma pocisków, wróg jest daleko, a czas się kończy? Zająć bazę? Wrócić do garażu? Stać w miejscu i się smucić? Absolutnie nie! Musicie tylko znaleźć katapultę... Jeśli znaleźliście pancerną katapultę, pokażcie nam, jak z niej korzystać! Jak wysłać powtórkę: https://youtu.be/iYo2nB3MHwI
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...