PanzerNews - równoważenie MT, cz.II

równoważenie MT, cz.II

Dokładniejsze dane odnośnie zapowiadanych zmian w MT. Japonia, STB-1: • pojazd otrzyma hydro-pneumatyczne zawieszenie • zmiana opancerzenia wieży • zmiana rodzaju podstawowego pocisku z APCR na AP • zmiana rodzaju pocisku premium z HEAT na APCR • zmniejszono DMG podstawowego pocisku z 390 na 360 • zmniejszono DMG pocisku premium z 390 na 360 • zmniejszono DMG pocisku HE z 480 na 440 • zwiększono DPM z 3.050,4 na 3.085,7 • skrócenie czasu przeładowania z 7,671 na 7,0 s • zwiększono RoF z 7,821 na 8,571 • zmiana prędkości wylotowej podstawowego pocisku z 1.478 na 1.050 m/s • zmiana prędkości wylotowej pocisku premium z 1.173 na 1.050 m/s • skrócenie zasięgu widzenia z 410 na 400 m • zmiana rozrzutu celownika z 0,345 na 0,355 • skrócenie czasu celowania z 2,21 na 1,92 s • zmiana prędkości maksymalnej z 53/-20 na 48/-25 km/h • zwiększono moc silnika z 750 na 950 KM • zmiana stosunku mocy do masy z 20,05 na 25,40 KM/t • zmiana prędkości obrotu kadłuba z 52 na 55 °/s • zmiana prędkości obrotu wieży z 43,8 na 48 °/s • zwiększenie liczby HP z 1.950 na 2.000 • zmiana pionowego wychyłu działa z -10 na -6° • redukcja rozrzutu działa spowodowanego ruchem z 0,153 na 0,086 • redukcja rozrzutu działa spowodowanego ruchem wieży z 0,153 na 0,086 • zmieniono rozrzutu działa spowodowanego ruchem wieży przy maksymalnej prędkości z 5,64 na 6,18 • zmieniono rozrzutu działa spowodowanego ruchem przy maksymalnej prędkości z 8,13 na 4,14 • zmieniono rozrzutu działa spowodowanego ruchem kadłuba przy maksymalnej prędkości z 7,98 na 4,75 Niemcy, Leopard 1: • zmiana rodzaju podstawowego pocisku z APCR na AP • zmiana rodzaju pocisku premium z HEAT na APCR • zwiększono penetrację podstawowego pocisku z 268 na 278 mm • zmniejszono penetrację pocisku premium z 330 na 315 mm • zwiększono DMG podstawowego pocisku z 390 na 420 • zwiększono DMG pocisku premium z 390 na 420 • zwiększono DMG pocisku HE z 480 na 510 • zwiększenie DPM z 2.804,9 na 2.825,8 • wydłużono czas przeładowania z 8,342 na 8,918 s • zmniejszono RoF z 7,192 na 6,728 • zmiana prędkości wylotowej podstawowego pocisku z 1.478 na 1.380 m/s • zmiana prędkości wylotowej pocisku premium z 1.173 na 1.613 m/s • zmiana rozrzutu celownika z 0,288 na 0,278 • skrócenie czasu celowania z 1,82 na 1,63 s • zmiana prędkości maksymalnej z 65/-23 na 70/-20 km/h • zmiana prędkości obrotu kadłuba z 54 na 48 °/s • zmiana prędkości obrotu wieży z 37,5 na 41,7 °/s • zmniejszenie liczby HP z 1.950 na 1.850 • redukcja rozrzutu działa spowodowanego ruchem z 0,173 na 0,153 • redukcja rozrzutu działa spowodowanego ruchem kadłuba z 0,173 na 0,153 • zmieniono rozrzutu działa spowodowanego ruchem wieży przy maksymalnej prędkości z 2,76 na 3,07 • zmieniono rozrzutu działa spowodowanego ruchem przy maksymalnej prędkości z 11,22 na 10,74 • zmieniono rozrzutu działa spowodowanego ruchem kadłuba przy maksymalnej prędkości z 9,32 na 7,36 Francja, AMX 30 B: • zwiększono penetrację podstawowego pocisku z 248 na 264 mm • zwiększono penetrację pocisku premium z 300 na 330 mm • zmiana prędkości wylotowej podstawowego pocisku z 1.100 na 1.240 m/s • zmiana prędkości wylotowej pocisku premium z 800 na 988 m/s • zmiana rozrzutu celownika z 0,345 na 0,316 • wydłużenie czasu celowania z 1,92 na 2,01 s • zmiana prędkości obrotu kadłuba z 48 na 52 °/s • zmiana prędkości obrotu wieży z 39,6 na 43,8 °/s • zmieniono rozrzutu działa spowodowanego ruchem wieży przy maksymalnej prędkości z 1,46 na 1,61 • zmieniono rozrzutu działa spowodowanego ruchem przy maksymalnej prędkości z 7,48 na 6,9 • zmieniono rozrzutu działa spowodowanego ruchem kadłuba przy maksymalnej prędkości z 5,52 na 5,98 ZSRR, Object 430: • zmniejszenie DPM z 2.581,8 na 2.140,6 • wydłużono czas przeładowania z 9,301 na 10,932 • zmniejszono RoF z 6,451 na 5,489 • zmniejszono liczbę HP z 1.800 na 1.750 • zmiana prędkości obrotu wieży z 39,6 na 31,3 °/s • wydłużenie czasu celowania z 2,4 na 2,59 s • zmieniono rozrzutu działa spowodowanego ruchem z 0,134 na 0,153 • zmieniono rozrzutu działa spowodowanego ruchem kadłuba z 0,134 na 0,153 • zmieniono rozrzutu działa spowodowanego ruchem wieży przy maksymalnej prędkości z 3,64 na 2,88 • zmieniono rozrzutu działa spowodowanego ruchem przy maksymalnej prędkości z 6,71 na 7,67 • zmieniono rozrzutu działa spowodowanego ruchem kadłuba przy maksymalnej prędkości z 6,98 na 7,98 ZSRR, Object 430U: • zmieniono opis czołgu • zmniejszenie DPM z 2.699,2 na 2.436,4 • wydłużono czas przeładowania z 9,781 na 10,836 • zmniejszono RoF z 6,134 na 5,537 • zmiana prędkości obrotu wieży z 39,6 na 33,4 °/s • wydłużenie czasu celowania z 2,21 na 2,59 s • zmieniono rozrzutu działa spowodowanego ruchem z 0,115 na 0,134 • zmieniono rozrzutu działa spowodowanego ruchem kadłuba z 0,115 na 0,134 • zmieniono rozrzutu działa spowodowanego ruchem wieży przy maksymalnej prędkości z 3,64 na 3,07 • zmieniono rozrzutu działa spowodowanego ruchem przy maksymalnej prędkości z 5,75 na 6,71 • zmieniono rozrzutu działa spowodowanego ruchem kadłuba przy maksymalnej prędkości z 5,98 na 6,98 ź: WoT Express
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...