PanzerNews - SanyaTranslate i zapowiedź nowego trybu?, cz.III

SanyaTranslate i zapowiedź nowego trybu?, cz.III

Kolejne tweety od SanyaTranslate. Flaga Czechosłowacji: Sanyatranslate1 "No dobrze, na koniec mamy to mniej więcej rozwiązane, wróćmy do początku. Muszę powiedzieć: to nie jest to, o czym myślałeś" Bilet + kotek = nieśmiautelnik Sanyatranslate2 "Wróćmy do jednego ze starych elementów i pamiętajcie o wolności wyboru"
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...