PanzerNews - serwer ASIA: kampania wrześniowa

serwer ASIA: kampania wrześniowa

Kampania wrześniowa zainspirowana jest bitwami podczas Inwazji na Polskę, wybierz stronę wpisując odpowiedni kod i wypełniaj misję na PD oraz emblematy narodowe. Wydarzenie trwa od 1 do 6 września.

Przechwytywanie
Polska ZSSR Niemcy
WOT1939POLAND WOT1939USSR WOT1939GERMANY
UWAGA: kody przeznaczone są na serwer azjatycki Misja #1 Cele: • zadaj ponad 5.000 DMG w dowolnej liczbie bitew Ograniczenia: • tylko dla pojazdów polskich/niemieckich/sowieckich • tier IV+ • tylko 4x na konto Nagroda • 5.000 PD Misja #2 Cele: • zablokuj ponad 3.000 DMG w dowolnej liczbie bitew Ograniczenia: • tylko dla pojazdów polskich/niemieckich/sowieckich • tier IV+ • tylko 4x na konto Nagroda • 5.000 PD Misja #3 Cele: • ukończyć 4x misję #1 i #2 oraz zagrać jedną bitwę Ograniczenia: • tylko raz na konto Nagroda • 30.000 PD • 6x emblemat narodowy Polski/Niemiec/ZSRR

Dodatkowo animacja godzina po godzinie ukazująca przebieg niemiecko-sowieckiego najazdu na Polskę:

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...