PanzerNews - supertest dział samobieżnych i pocisków OB

supertest dział samobieżnych i pocisków OB

Piaskownica dla pocisków odłamkowo-burzących oraz artylerii dostarczyła nam sporo materiału do rozważań. Wasze opinie i odpowiedzi w ankiecie dostarczyły nam cennych sugestii odnośnie ulepszeń.

A to oznacza, że ruszamy dalej. Kolejnym krokiem przed premierą jest rozpoczęcie zamkniętych testów dla pojazdów z rozgrywką opartą na pociskach OB i określonych dział samobieżnych.

Co zostanie przetestowane podczas supertestu?

Uwaga: Supertest jest zamkniętym testem, w ramach którego przeprowadzane są wstępne testy pojazdów wymagających dopracowania i weryfikacji skuteczności zmian balansu.
18 maja dziewięć poniższych pojazdów przejdzie do supertestu: Przetestujemy również zmiany systemowe w uszkodzeniach alfa pocisków przeciwpancernych dla wszystkich dział samobieżnych, a także pewne ulepszenia poszczególnych pojazdów. Po ich ocenie w superteście i odpowiednim dostosowaniu, sugerowane zmiany najprawdopodobniej zostaną dodane do pierwszego testu publicznego aktualizacji 1.13, aby każdy zyskał sposobność do ich sprawdzenia.

Zmiany w pojazdach z pociskami OB

T49

 • Dla działa 152 mm Gun-Launcher XM81 (conventional), zmniejszono wartość rozrzutu z 0,6 do 0,57.
 • Rozrzut przy obrocie wieży działa 152 mm Gun-Launcher XM81 (conventional) zmniejszono z 0,38 do 0,35.

XM551 Sheridan

 • Dla działa 152 mm Gun-Launcher XM81 (conventional), zmniejszono wartość rozrzutu z 0,53 do 0,51.
 • Rozrzut przy obrocie wieży działa dla152 mm Gun-Launcher XM81 (conventional) zmniejszono z 0,4 do 0,35.
Obecnie amerykańskie czołgi lekkie wysokich poziomów wykazują wysokie uszkodzenia na strzał jak na swój typ i niezwykle małą szansę na celne trafienie. Sugerowane zmiany pomogą skrócić czas potrzebny na oddanie celnego strzału. Uważamy, że będzie to wystarczające, aby wykorzystać nową mechanikę zadawania uszkodzeń pociskami OB. Będziecie musieli wykazać się cierpliwością i sprytem, albo zuchwałością i odwagą, próbując szczęścia za liniami wroga!

Type 5 Heavy

 • Dla działa 15 cm/45 41st Year Type zwiększono przebicie pociskami Common Type 91 z 240 do 252 mm.
 • Działo 15 cm/45 41st Year Type będzie miało zmniejszony rozrzut, którego wartość spadła z 0,5 do 0,47.
 • W przypadku działa 14 cm/50 3rd Year Type, rozrzut został zmniejszony z 0,4 do 0,38.

Type 4 Heavy

 • Dla działa 15 cm/45 41st Year Type zwiększono przebicie pociskami Common Type 91 z 240 do 252 mm.
 • Działo 15 cm/45 41st Year Type będzie miało zmniejszony rozrzut, którego wartość spadła z 0,52 do 0,49.
 • W przypadku działa 14 cm/50 3rd Year Type, rozrzut został zmniejszony z 0,42 do 0,4.
Te stalowe japońskie bestie wyróżniają się swoją wytrzymałością, powolnością i nieustępliwością. Każdy wie, czego należy się spodziewać po pociskach OB - celny strzał to złe wieści dla przeciwnika i sukces dla Waszej drużyny. Teraz planujemy nieznacznie zwiększyć oczekiwaną skuteczność pocisków przeciwpancernych działa 15 cm. Ich przebicie pancerza podniesie ich skuteczność w walce na krótkim dystansie.
Pociski przeciwpancerne Common Type 91 zostały dodane do istniejącego wyboru amunicji OB i OB premium dla działa 15 cm/45 41st Year Type na czołgach Type 4 and 5 Heavy w ramach ogólnych zmian w mechanice pocisków OB.
Ponadto dostosujemy ich celność tak, aby w walce w zwarciu, patrząc z góry na słabe punkty znacznie mniejszych przeciwników, pojazdy te były w stanie dokładniej strzelać zarówno pociskami OB, jak i przeciwpancernymi.

KV-2/KV-2 (R)

 • Moc silnika V-5 zwiększono z 600 to 630 KM.
 • Dla działa 152 mm М-10 zmniejszono czas celowania z 4,0 do 3,8.
 • W przypadku zawieszenia KV-2 MOD. 1941 zwiększono prędkość obrotu wieży z 18 do 20 st./s.
 • Wartość rozrzutu podczas ruchu dla zawieszenia KV-2 MOD. 1941 zmniejszono 0,28 do 0,26.
 • W kwestii rozrzutu podczas obrotu kadłuba KV-2 MOD. 1941 jego wartość zmniejszono z 0,28 do 0,26.
 • Prędkość obrotu wieży МТ-2uległa zwiększeniu z 16 do 17 st./s.
 • Dla dział 122 mm U-11, 152 mm М-10 oraz 107 mm ZIS-6 rozrzut przy obrocie wieży МТ-2 zmniejszono z 0,16 do 0,15.
Ten radziecki stalowy gigant i jego wersja Imperial Guard może wiele zdziałać, nie żądając zbyt wiele w zamian. W dyskusjach wokół piaskownic związanych z pociskami OB, zagadnienie KV-2 i jego odpowiednika były jednym z głównych tematów. To pojazdy cieszące się znaczną popularnością i są bliskie sercu każdego czołgisty. Dane statystyczne pokazały, że ich skuteczność nie zmieniła się w żaden znaczący sposób. Różnica w wartościach uszkodzeń zadanych podczas pierwszego testu pocisków OB na serwerze głównym wynosiła poniżej 6%. W drugim teście różnica ta była jeszcze mniejsza, prawie o połowę i mieściła się w okolicach 3%. Wasze opinie i odpowiedzi w ankietach dowodzą, że ten pojazd jest dla Was ważny. Aby zachować jego wyjątkowość, wprowadzimy nieznaczne zmiany w celu ulepszenia rozgrywki i utrzymania poziomu skuteczności bojowej przy aktualnym poziomie efektywności na serwerze głównym.

Pojazdy kołowe

Panhard EBR 105

 • Dla dział 105 mm D. 1504 (EBR) wartość przebicia zmniejszono z 105 mm do 75 mm dla pocisków OE-105-Mle. 60 D. 1504 (EBR).

Panhard EBR 90/Panhard AML Lynx 6x6

 • W przypadku dział 90 mm CN 90 F3, 90 mm D. 921 F1 oraz 90 mm D. 921 wartość przebicia została zmniejszona z 90 mm do 75 mm dla pocisków artyleryjskich.
Pośród wszystkich wymienionych powyżej pojazdów, to kołowe wykazały największą zmianę w skuteczności swoich pocisków OB. Było to wynikiem wielu czynników - celności działa, stabilizacji oraz szybkości i zwrotności samych pojazdów. Wprowadzony wzrost efektywności okazał się nadmierny i wymaga dostosowania. Aby uniknąć zwiększania skuteczności pojazdów kołowych, przetestujemy zmniejszenie penetracji pancerza pociskami OB dla wszystkich możliwych do zbadania pojazdów. 75 mm przebicia może stać się standardem dla całej gałęzi.

Artyleria

W ramach supertestu działa samobieżne otrzymają dwie główne zmiany.
 1. Pociski przeciwpancerne otrzymają zwiększone uszkodzenia. Według statystyk poszczególnych pojazdów (głównie ciężkich dział samobieżnych z działami dużego kalibru), skutek trafienia i spowodowania uszkodzeń nie odpowiadał zainwestowanemu weń nakładowi pracy. Trudno jest wymierzyć strzał i trafić w cel pociskiem przeciwpancernym prowadząc Т92 lub G.W. E 100. Taki trud powinien być wynagrodzony. Dlatego w ramach testów poprawimy uszkodzenia na strzał pocisków przeciwpancernych dla szeregu dział samobieżnych, aby ich skuteczność odpowiadała tej u pozostałych pojazdów tego typu.
 2. W ramach korekty ich skuteczności niektóre działa samobieżne otrzymają niewielką redukcję uszkodzeń pocisków przeciwpancernych i alternatywnych. Te nieznaczne zmiany powinny utrzymać efektywność pojazdów na odpowiednim poziomie. Na przykład, wartość uszkodzeń pocisków przeciwpancernych i alternatywnych dla dział 155 mm z gałęzi amerykańskich dział samobieżnych (M12, M40 / M43 i M53 / M55) zostanie zmniejszona odpowiednio o 30 i 50 PW.

A co z innymi pojazdami?

Oprócz wymienionych zmienionych jednostek istnieją inne, które można uznać za pojazdy, polegające głównie na pociskach OB. Na przykład, polski B.U.G.I., FV4005 oraz niektóre z Shermanów. Po przeanalizowaniu danych zebranych w czasie testów Piaskownicy i na serwerze głównym możemy teraz stwierdzić, że nie są u nich wymagane żadne zmiany. Jest tak z kilku powodów: albo ich skuteczność nie uległa zmianie, albo udział uszkodzeń pociskami OB jest zbyt mały w stosunku do całkowitych uszkodzeń zadanych przez dany pojazd. Tak złożona zmiana w mechanice gry wpływa na niemal wszystkie aspekty rozgrywki. W rezultacie wymaga dokładnego zbadania niektórych pojazdów w supertestach, a także wszystkich pojazdów testów publicznych. Nadal będziemy analizować rozwój wydarzeń po opublikowaniu aktualizacji 1.13 w czerwcu, więc miejcie na uwadze, że dalsze poprawki i dostosowania prawdopodobnie nastąpią.

Z niecierpliwością czekamy na Wasze opinie, zarówno dotyczące wyników testu publicznego, jak i tych po opublikowaniu aktualizacji 1.13.


Powodzenia na polu bitwy. Do boju!

ź: WoT

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...