PanzerNews - supertest: Granica Imperium, zmiany, cz.II

supertest: Granica Imperium, zmiany, cz.II

Trzy wersje tej mapy zostaną poddane testom. Poprzednia modyfikacja przerobionej mapy nie sprawdziła się głównie z powodu zbyt dużej otwartej przestrzeni.

Wersje: 59_asia_great_wall Ta wersja mapy zachowuje górzysty teren na północy, ale dodaje osłonę i połączenie pomiędzy górami a centralną, krętą drogą. 59_asia_great_wall_3 W tej wersji mapy znacznym zmianom poddano północny obszar. Teren został obniżony do ogólnego poziomu doliny, przy jednoczesnym dodaniu nieregularności terenu i punktów osłony. 59_asia_great_wall_4 Ta wersja mapy zachowuje obszar północny bez wprowadzania w nim zmian (w tej postaci występuje ona obecnie na serwerach zwykłych). Zmianom poddano tylko południowy obszar.

Minimapa Mmap 123

Zmiany: 1. Lewy dolny róg mapy został przekształcony w obszar przeznaczony do ataków flankowych czołgów ciężkich. Liniowość obszaru została zniesiona.

Wersja obecna 1 Current Version Wersja 59_asia_great_wall 1 Version2 Wersja 59_asia_great_wall_3 1 Version3 Wersja 59_asia_great_wall_4 1 Version4

2. Obszar starć czołgów ciężkich został zrównoważony pod względem możliwości osłony i czasu podjazdu.

Wersja obecna 2 Current Version Wersja 59_asia_great_wall 2 Version2 Wersja 59_asia_great_wall_3 2 Version3 Wersja 59_asia_great_wall_4 2 Version4

3. Lewy dolny róg mapy został przekształcony w obszar przeznaczony do ataków flankowych czołgów ciężkich. Liniowość obszaru została zniesiona.

Wersja obecna 3 Current Version Wersja 59_asia_great_wall 3 Version2 Wersja 59_asia_great_wall_3 3 Version3 Wersja 59_asia_great_wall_4 3 Version4

4. Rozważamy kilka wariantów przerobienia prawego górnego rogu mapy. Zmiany te mają na celu stworzenie przestrzeni do manewrów (ponieważ liniowość obszaru w obecnej wersji nie sprawdza się w rozgrywce typowej dla czołgów średnich).

Wersja obecna 4 Current Version Wersja 59_asia_great_wall 4 Version2 Wersja 59_asia_great_wall_3 4 Version3 Wersja 59_asia_great_wall_4 4 Version4

5. Rozważamy kilka wariantów przerobienia prawego górnego rogu mapy. Zmiany te mają na celu stworzenie przestrzeni do manewrów (ponieważ liniowość obszaru w obecnej wersji nie sprawdza się w rozgrywce typowej dla czołgów średnich).

Wersja obecna 5 Current Version Wersja 59_asia_great_wall 5 Version2 Wersja 59_asia_great_wall_3 5 Version3 Wersja 59_asia_great_wall_4 5 Version4

6. Rozważamy kilka wariantów przerobienia prawego górnego rogu mapy. Zmiany te mają na celu stworzenie przestrzeni do manewrów (ponieważ liniowość obszaru w obecnej wersji nie sprawdza się w rozgrywce typowej dla czołgów średnich).

Wersja obecna 6 Current Version Wersja 59_asia_great_wall 6 Version2 Wersja 59_asia_great_wall_3 6 Version3 Wersja 59_asia_great_wall_4 6 Version4

7. Lewy dolny róg mapy został przekształcony w obszar przeznaczony do ataków flankowych czołgów ciężkich. Liniowość obszaru została zniesiona.

Wersja obecna 7 Current Version Wersja 59_asia_great_wall 7 Version2 Wersja 59_asia_great_wall_3 7 Version3 Wersja 59_asia_great_wall_4 7 Version4

8. W wersjach 2 i 3 róg został przycięty, aby zapewnić szybsze dotarcie drużyny z niższej części mapy do centralnej drogi. Dodatkowo, ogół terenu poddano spłaszczeniu.

Wersja obecna 8 Current Version Wersja 59_asia_great_wall 8 Version2 Wersja 59_asia_great_wall_3 8 Version3 Wersja 59_asia_great_wall_4 8 Version4

9. Wcięcie dla niszczycieli czołgów jest teraz wygodniejsze.

10. Wcięcie dla niszczycieli czołgów jest teraz wygodniejsze.

Wersja obecna 10 Current Version Wersja 59_asia_great_wall 10 Version2 Wersja 59_asia_great_wall_3 10 Version3 Wersja 59_asia_great_wall_4 10 Version4

11. Centralny obszar został przerobiony, „brama” w ścianie została poszerzona, a poziom terenu w obszarze dla czołgów ciężkich został spłaszczony. W ten sposób utworzy się skrzyżowanie.

Wersja obecna 11 Current Version Wersja 59_asia_great_wall 11 Version2 Wersja 59_asia_great_wall_3 11 Version3 Wersja 59_asia_great_wall_4 11 Version4

12. Przycięliśmy róg, aby zrównoważyć czas zbliżania się drużyny z wyżej położonej części mapy do obszaru starć czołgów ciężkich.

Wersja obecna 12 Current Version Wersja 59_asia_great_wall 12 Version2 Wersja 59_asia_great_wall_3 12 Version3 Wersja 59_asia_great_wall_4 12 Version4

13. Rozważamy kilka wariantów przerobienia prawego górnego rogu mapy. Zmiany te mają na celu stworzenie przestrzeni do manewrów (ponieważ liniowość obszaru w obecnej wersji nie sprawdza się w rozgrywce typowej dla czołgów średnich).

Wersja obecna 13 Current Version Wersja 59_asia_great_wall 13 Version2 Wersja 59_asia_great_wall_3 13 Version3 Wersja 59_asia_great_wall_4 13 Version4
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...