PanzerNews - supertest: mapa Berlin, cz.X

supertest: mapa Berlin, cz.X

Przeprojektowanie mapy Berlin. I. Opis ogólny

1 Berlin

Centralny i południowy obszar mapy uległy zmianie. Sugerowane zmiany powinny poprawić balans pomiędzy stronami oraz spowodować, iż centralna oraz południowa część mapy pozwalają na aktywną grę.

II. Rozgrywka

2 Berlin

  1. Dodano pozycje dla niszczycieli czołgów.
  2. Centralna część mapy, skupiająca się na pojazdach lekkich, została ulepszona.
  3. Dodano strefę walk na trasie czołgów średnich oraz pozycje korzystne dla jednostek tej klasy.
  4. Dodano połączenie między flankami pozwalające na szybki przejazd dla czołgów lekkich oraz średnich.
III. Zrzuty ekranu
 
 
 
 
 
 
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...