PanzerNews - supertest: mapa Graf Zeppelin, cz.II

supertest: mapa Graf Zeppelin, cz.II

Wersja mapy Graf Zeppelin z drugiego testu.
Pierwsze informacje o mapie  |  Graf Zeppelin na filmie
1 Grafzeppelin2 Opis ogólny:
  • Rozmiar: 1000х1000 m
  • Tryb: bitwa standardowa
  • Środowisko: Zima

(Iteracja z pierwszego testu)

Rozgrywka:

Dodano zmiany w oparciu o opinie supertesterów i specjalistyczną wiedzę programistów.

Dodano wyłącznie te zmiany, które nie zaszkodzą innym komponentom mapy, zasadniczym dla rozgrywki.

Opis głównej zmiany:

  1. Dodano następujące pozycje spowalniające atak nieprzyjaciela.
  2. Ograniczono wjazd na nasyp kolejowy w celu zwiększenia przewidywalności działań przeciwnika.
  3. Dodano osłonę w obszarze zajmowania bazy.
  4. Wprowadzono osłonę, by chronić pojazdy na początku bitwy.
  5. Zmiany balansu i małe poprawki.
  6. Usprawnienia balansu.
2 Grafzeppelin2

Dostosowano miejsca odrodzenia.

Zrzuty ekranu: 3 Grafzeppelin2 4 Grafzeppelin2 5 Grafzeppelin2 6 Grafzeppelin2 7 Grafzeppelin2 8 Grafzeppelin2 9 Grafzeppelin2 10 Grafzeppelin2
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...