PanzerNews - supertest: mapa Kraftwerk, rebalans

supertest: mapa Kraftwerk, rebalans

Tym razem zmiany na mapie Linii Frontu, Kraftwerk.
Więcej informacji o mapie - LINK

Przyczyna rebalansu: na mapie zauważono korzystniejsze warunki dla drużyny broniącej. Problemy pojawiają się, gdy drużyna atakująca stara się zniszczyć cele. Mając to na uwadze, skupiliśmy się na ulepszeniu możliwości podjazdu do celów atakującej drużyny. Co więcej, strefy A, B i C będą teraz nieco trudniejsze do obrony.

1. Zarośla usnięte z pozycji niszczycieli czołgów, które pozwalały na bezpieczny ostrzał drużyny pod mostem w strefie C.


2. Więcej opcji dla atakujących; dodatkowa ufortyfikowana pozycja przy czerwonej linii.


3. Osłabione pozycje obrońców w strefie B. Teraz można zablokować przejęcie bazy, ale w razie utraty kierunku na zamek, na tej pozycji można poprowadzić linię ognia.
4. Otwarta przestrzeń z przodu celów 4 i 5 została znacznie przeprojektowana. Otwarta przestrzeń została zredukowana; wprowadzono dodatkową osłonę.


5. Dodano podjazd do bunkrów prowadzący do celu 4 od strony atakujących.


6. Cel 5 jest teraz bardziej odsłonięty na ostrzał z boków, dzięki zredukowaniu struktury bunkra.


7. Nieznacznie zmieniono krajobraz i dodano osłonę w pobliżu celu 3, dla atakujących.


8. Poprawiono pozycje atakujących na równinie; dodano możliwość kontrolowania różnych kierunków z tej pozycji. Dodano bezpośrednią ścieżkę do celu 2.


9. Dodano kilka pośrednich osłon dla atakujących w kierunku na cel 1.


10. Stworzono dwie pozycje chroniące atakujących przemieszczających się do celów 1 i 2.

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...