PanzerNews - supertest: mapa Mińsk oraz Berlin

supertest: mapa Mińsk oraz Berlin

Dziś podczas supertestu będziemy sprawdzać różne wersje mapy „Mińsk”. Jej dwa pierwsze warianty zaprezentowaliśmy przy poprzedniej okazji. Dodaliśmy jednak zupełnie inną wersję alternatywną. Zamierzamy również przetestować kilka zmian w mapie „Berlin”.

Mińsk

Post-502699962-0-33323400-1565084185 Post-502699962-0-92672000-1565084190 Post-502699962-0-11435000-1565084197 Post-502699962-0-03095600-1565084210 Skrótowe omówienie zmian wprowadzonych w mapie „Mińsk”: Wersja 1: • Teren i pozycje baz zostały zmienione. • W środkowej części mapy pojawiły się liczne wzgórza.

Wersja 2: • Pod aleją biegnie teraz podziemne przejście dla pieszych. • Ilość wody w rzece uległa znacznemu zmniejszeniu, dzięki czemu pokaźne partie jej koryta stały się dostępne. Poza tym świeżo dodane trasy ułatwiają przejazd z łożyska rzeki na jej obwałowania.

Wersja alternatywna (bez uprzednio wprowadzonych zmian): • Dziedziniec za budynkami ozdobionymi wielkim czerwonym napisem „ПОДВИГ НАРОДА БЕССМЕРТЕН” („Czyn narodu jest nieśmiertelny”;) jest już dostępny. • Zmieniła się pora roku – nadeszła jesień. • Ilość wody w rzece uległa znacznemu zmniejszeniu, dzięki czemu pokaźne partie jej koryta stały się teraz dostępne. Poza tym na całej mapie pojawiły się trasy wiodące z koryta rzeki. • Biały parkan biegnący wzdłuż środkowej części alei został usunięty. Na jego miejscu po obu jej stronach wyrosły krzewy.

Berlin

Post-502699962-0-04499100-1565084246 Post-502699962-0-54231400-1565084259 Post-502699962-0-54110100-1565084266 Post-502699962-0-47816000-1565084273 Post-502699962-0-11302700-1565084253 • Zwiększyliśmy rozmiar bunkra, chcąc stworzyć większą ilość możliwości taktycznych. • Dodaliśmy więcej pozycji dających potencjalną osłonę. Każda z opisanych powyżej wersji map może ulec zmianie. ź: forum WoT
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...