PanzerNews - supertest: mapa Mińsk, zmiany cz.VI

supertest: mapa Mińsk, zmiany cz.VI

Kolejne zmiany na mapie Mińsk. KmkLtvQy9 C • dodano wzniesienia za budynkami w pobliżu fontanny (środek) • mapa została powiększona do niestandardowego rozmiaru: 1050x1050 • podwyższono północną część mapy oraz zmieniono gęstość roślinności • dodano wał w północno-zachodniej części mapy w celu bezpieczniejszej przeprawy przez rzekę ź: WoT Express
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...