PanzerNews - supertest: mapa Mińsk, zmiany cz.X

supertest: mapa Mińsk, zmiany cz.X

Zamknięte testy mapy „Mińsk” trwają dalej. Tym razem na tapetę wzięliśmy wersję odmienną od tych zaprezentowanych w poprzednim komunikacie.
Image2019-8-13 11-37-19
1) Dodaliśmy przeprawy przez rzekę w pobliżu obu stron centralnie położonego mostu. Zapewnią one możliwości manewru, jeśli zajdzie potrzeba zmiany pozycji pojazdu.
2) Strefę krajobrazu pozbawiono dużych drzew i części krzewów, aby ułatwić kierowanie pojazdami i rozpoznanie.
3) Pozycje przewidziane dla niszczycieli czołgów są teraz przejrzystsze i wygodniejsze.
4) Usunięto długie sektory ostrzału wzdłuż alei w strefie krajobrazu. Strefę krajobrazu przeprojektowano tak, aby oferowała więcej możliwości taktycznych. Niektóre wzgórza stwarzają okazję do wykorzystania kątów wzniesień i obniżeń terenu oraz dobrze opancerzonych wież. Dzięki tym zmianom otoczenia można przemieszczać się wzdłuż całej alei po obu jej stronach.
5) Dodaliśmy nowe miejsce – nieukończony budynek – będące odpowiednikiem cyrku.
6) Dodaliśmy w mieście ścieżkę przeznaczoną dla drużyny rozpoczynającej rozgrywkę w górnej części mapy, aby jej członkowie mogli łatwiej zająć pozycje i zyskali dodatkowe możliwości manewru w samym mieście.
7) Dostęp do dzielnic za Placem Zwycięstwa został otwarty: od teraz można atakować pojazdy bezpośrednio w mieście.
8) Pozycje baz zostały zmienione, poprawiono również krajobraz.
9) Poszerzyliśmy płyciznę rzeki w pobliżu górnej bazy i usunęliśmy niektóre elementy w strefie obwałowania, dzięki czemu kierowanie stało się prostsze.
10) Zaprojektowaliśmy całkowicie na nowo rozkład dziedzińców w zachodniej części mapy, aby zyskały więcej przestrzeni ułatwiającej manewrowanie. Zależało nam na zachowaniu historycznego planu, dlatego nie zmienialiśmy struktury dwóch wejść. Od teraz można jednak oddawać strzały przez wejście blisko czerwonej linii w kierunku średnio oddalonych celów. Na przeprojektowanych dziedzińcach czołgi średnie będą miały więcej miejsca, potyczki z grupami wrogów staną się rzadsze i łatwiej będzie się z nich wycofać.
11) Usunięto słupy białego ogrodzenia w strefie krajobrazu, które blokowały ostrzał i ruch. Wszystkie powyższe modyfikacje mogą ulec zmianom w zależności od wyników prowadzonych testów.
Minsk Exp5 02 ULTRA 0015465 Minsk Exp5 01 ULTRA 0015678 Minsk Exp3 07 ULTRA 001 (1) Minsk Exp3 06 ULTRA 001 (1) Image2019-8-13 12-33-29 Image2019-8-13 12-27-11 Image2019-8-13 12-12-43 Image2019-8-13 12-10-40 Image2019-8-13 11-54-4 Image2019-8-13 11-48-2 Image2019-8-13 11-44-44 Image2019-8-13 11-40-43 Image2019-8-13 11-38-0
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...