PanzerNews - supertest: mapa Mińsk, zmiany cz.XI

supertest: mapa Mińsk, zmiany cz.XI

Trwa supertest zmian wprowadzanych na mapie Mińsk. W ramach wprowadzonych zmian poprawiliśmy problematyczne obszary mapy. Nowy układ pola bitwy powinien zaowocować bardziej zróżnicowaną rozgrywką.

OpeningCo ulegnie zmianie? 1. Otworzyliśmy place za budynkami z napisem „ПОДВИГ НАРОДА БЕССМЕРТЕН” („Czyny ludu są nieśmiertelne”). 2. Zmieniliśmy porę roku na jesień, usuwając wszystkie liście z drzew. W parku posadziliśmy nowe żywopłoty. 3. Osuszyliśmy koryto rzeki, które jest teraz dostępne dla graczy. Dodaliśmy wyjazdy z koryta rzeki w różnych miejscach mapy. 4. Usunęliśmy biały parkan biegnący wzdłuż środkowej alei i zastąpiliśmy go pagórkami. 5. Dodaliśmy osłony przy ulicy biegnącej wzdłuż linii 9. 6. Nieznacznie powiększyliśmy rozmiary mapy, a także dodaliśmy przejazd za budynkami na linii K. 7. Obszar potyczek w „małym miasteczku” został całkowicie przeprojektowany i uzupełniony o plac budowy metra. 8. Przesunęliśmy czerwoną linię graniczną i usunęliśmy ukryte przejście wzdłuż linii 1. 9. Wprowadziliśmy dodatkowe osłony przy górnej części ulicy na linii 2. 10. Nowy wariant cechuje się dodatkowym przejazdem w „małym miasteczku”. Decyzja, czy zmiany wprowadzone w mapie Mińsk zostaną zachowane, zależy od wyników testu. 1 2 3 4 5.1 5.2 6 7 8 9 10
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...