PanzerNews - supertest: ST-II, cz.II

supertest: ST-II, cz.II

Pozwolę sobie przytoczyć komentarz Falathiego odnośnie ostatnich testów mechaniki dwóch dział i pojazdu testowego: ST-II. 62650140 2501032329921095 355653876570914816 O

Małe wyjaśnienie.

Tak, obecnie testujemy mechanikę dwóch dział w czołgu. To fakt. Jednocześnie nie znaczy to, że na pewno ją wprowadzimy, wszystko zależy od wyników testów i zasadności jej wprowadzenia. Na razie testujemy samą mechanikę – ST-II służy tu za pojazd doświadczalny, za pomocą którego na razie sprawdzamy sam sens wyposażenia czołgu w coś takiego, bez definiowania statystyk.

Czołgi z dwoma działami mogą być problematyczne z uwagi na konieczność zbalansowania ich jakoś względem tych maszyn, które już są dostępne w grze. Obecnie sprawdzamy różne warianty mechaniki dwóch dział – dopiero gdy zdecydujemy się na jeden z nich będzie można pomyśleć o opracowaniu nowych pojazdów. Chcielibyśmy, by czołgi dwudziałowe oferowały spore uszkodzenia na strzał, w połączeniu z oddaniem strzału jednocześnie z obu luf. Oczywiście taka siła ognia musi być jakoś zrekompensowana i to jest kolejna rzecz, którą właśnie testujemy. Na razie przetestowaliśmy dwa warianty, mamy też kolejne pomysły.

Cała koncepcja jest na razie na bardzo wczesnym etapie, bo cały koncept jest w fazie prototypowej, w której sprawdzamy różne możliwości jego implementacji. W związku z powyższym jest o wiele za wcześnie, by wypowiedzieć się o tym czy i ewentualnie kiedy mechanika dwóch dział zostanie wprowadzona do gry. Nawet zakładając, że zostanie wprowadzona to pojazdy które z niej miałyby korzystać muszą przejść pełen cykl testów. Chcielibyśmy, by były ciekawe i zbalansowane. Jeśli nie uda się tego osiągnąć, cóż… nie zobaczymy im w grze.

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...