PanzerNews - supertest: zmiany Mińska i Granicy Imperium na filmie

supertest: zmiany Mińska i Granicy Imperium na filmie

Materiał filmowy od ekipy z WoT Express. Opisy zmian: Granica Imperium, zmiany, cz.II mapa Mińsk, zmiany cz.XII
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...