PanzerNews - supertest: zwiększenie puli HP dla tierów I-VI

supertest: zwiększenie puli HP dla tierów I-VI

Za chwilę zaczniemy zamknięty test w którym podnosimy ilość punktów wytrzymałości (PW) wszystkich pojazdów poziomów I - IV.

Zakładamy, że zmiany w ilości PW pozwolą pojazdom średnich i niskich poziomów przetrwać dłużej w walce, co zwiększy komfort przechodzenia ich w drodze do najwyższych poziomów. Supertest zweryfikuje, czy nasze założenia są poprawne. Dlaczego planujemy zwiększyć pulę PW dla poziomów I - VI? Każdy gracz, odkrywając kolejne pojazdy coraz wyższych poziomów może zauważyć i odczuć różnicę w statystykach swoich czołgów oraz w ich skuteczności bojowej. Jednym z kluczowych elementów wpływających na efektywność pojazdu jest jego ilość PW. Obecnie krzywa przyrostu PW jest bardzo stroma dla pojazdów z poziomów I - VI i bardziej wyrównana dla pojazdów od VII do X poziomu - rzućcie okiem na wykres poniżej.

Unnamed EN

To powoduje, że granie na niskich i średnich poziomach nie jest tak komfortowe, jak powinno. Gdy stykacie się w bitwie z pojazdami wyższego poziomu, możecie zauważyć dużą różnicą pomiędzy pulą wytrzymałości tych pojazdów i waszego. Z tego powodu bitwy na średnich i niskich poziomach trwają względnie krótko.

Co konkretnie zamierzamy zrobić? Aby wyrównać tempo przyrostu PW zamierzamy zwiększyć zapas PW dla wszystkich pojazdów od I do VI poziomu. Wartość przyrostu PW będzie odmienna dla każdego z poziomów w czasie testu i zostanie wyznaczona za pomocą takiego samego ilorazu dla każdego pojazdu danego poziomu. Tabela wartości znajduje się poniżej:

Tier I II III IV V VI VIII VIII IX X
Współczynnik korekty puli HP 2.14 1.99 1.78 1.53 1.31 1.12 1 1 1 1

*iloraz wynoszący 1 oznacza obecną wartość Jak widać z tabeli, relatywnie najwięcej zyskają pojazdy I poziomu (na tym teście +114%). Powód jest prosty: obecnie różnice w ilości PW są tym większe, im niższy poziom.

Dla przykładu: MS-1 czyli radziecki potwór I poziomu będzie miał 215 PW, zamiast obecnych 100 - wynik zaokrągliliśmy w górę. T-45, czołg II poziomu, otrzyma 280 PW zamiast obecnych 140 - tutaj również zaokrągliliśmy.

Zmiany w puli PW pozwolą na: • złagodzenie przejścia od niższego do wyższego poziomu gałęzi. • wydłużenie średniego czasu przeżycia pojazdu w bitwach tych poziomów, co uczyni je bardziej komfortowymi zarówno dla zupełnie nowych graczy, jak i starych wyjadaczy odkrywających nowe gałęzie.

Należy podkreślić że mówimy tutaj jedynie o pierwszej fazie testów - tej, w której sprawdzimy jak zmiany puli PW wpłyną na statystyki bitew. Dokładna wartość przeliczników nie jest ostateczna dla żadnego z poziomów i może ulec zmianie. W przypadku, gdy zmiany okażą się korzystne zamieścimy osobną informację ogłaszającą naszą decyzję odnośnie wprowadzenia tych zmian do gry.

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...