PanzerNews - Tank Rewards: nagroda za I poziom, cz.II

Tank Rewards: nagroda za I poziom, cz.II

Czołgiści! Jak zapewne część z Was wie, na pierwszym poziomie nagród z Tank Rewards były do wyboru style na 100 bitew... ale faktycznie okazało się, że tylko na 1. Dobra wiadomość

Osoby, które otrzymały błędną nagrodę (style na 1 dzień), otrzymają ją ponownie, tym razem poprawną (style na 100 bitew lub dni*) oraz rekompensatę w postaci dodatkowego stylu wiosennego.

Tank Rewards: Players who have received the incorrect styles will get the right ones for 100 days and an extra Spring style.

Więcej o problemie tutaj. *WG jeszcze nie potrafi tego określić ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...