PanzerNews - Twitch Prime: nowe pakiety, cz.II

Twitch Prime: nowe pakiety, cz.II

Tym razem grafika do nowego pakietu bytowego. Zgodnie z przewidywaniami Skoda T 27 oraz Skoda T 40.

Beznazwy Prawdopodobnie nowe nazewnictwo będzie nawiązywać do aktualnych wydarzeń w WoT. Przykładowo ten pakiet Twitch Prime związany jest z nadchodzącą przepustką bitewną.

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...