PanzerNews - Twitch Prime: pakiet Echo, cz.II

Twitch Prime: pakiet Echo, cz.II

Piąty pakiet "odbytowy" Echo, przewidziany na czerwiec, będzie zawierał unikalnego dowódcę: Hank "The Tank" Morgan; standardowo z dodatkowymi umiejętnościami. BJpK2k6JJJM -octe0irsGs ź: WoT Express
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...