PanzerNews - Ulepszenie polowe: FAQ i transmisja na żywo

Ulepszenie polowe: FAQ i transmisja na żywo

Nowa Piaskownica ruszyła. Tym razem prosimy Was o przetestowanie zupełnie nowej funkcjonalności - Ulepszenia polowego.

Ten system pozwoli Wam ulepszyć parametry Waszych ulubionych pojazdów, aby dostosować je do Waszego indywidualnego stylu gry i zaoferuje usprawnienia, które podniosą jakość rozgrywki. 

Jeśli chcielibyście mieć w tym udział, pobierzcie klienta serwera testowego Piaskownicy i rozpocznijcie eksperymentowanie z nowym systemem. By test zakończył się pomyślnie potrzebne nam są Wasze opinie i wsparcie. Zanim jednak ruszycie do bitwy, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić kilka szczegółów, rozwiać wszelkie obawy i odpowiedzieć na kilka najczęściej zadawanych pytań.

PRZEWODNIK PO WYDARZENIU 


Dołączcie do transmisji FAQ na żywo

Dołączcie 15 czerwca o 15:00 CEST (UTC+2)

Oglądajcie Davida 'eekeeboo' Baggley'a Lucasa Bourguignona, kierownika ds. produktu odpowiedzialnego za wprowadzenie Ulepszenia polowego w Europie, omawiających najnowsze funkcjonalności i sugerowane zmiany. Odpowiemy na wszystkie Wasze palące pytania i wyczerpująco omówimy kwestie związane z Ulepszeniem polowym w tym streamie (w języku angielskim). Dołączcie na Twitch lub YouTube 15 czerwca, korzystając z poniższego linku.

TWITCH pl YOUTUBE pl

Cenna wskazówka: subskrybujcie nasze kanały na Twitch i YouTube i kliknijcie dzwonek powiadomień.

System Ulepszenia polowego

1. Czy powinienem zwiększyć poziom Ulepszenia polowego do maksimum, zanim zbadam pojazdy wyższego poziomu w drzewie technologicznym?

Wybór należy do WasJednak wspinanie się w górę drzewa technologicznego ma pozostać priorytetem, ponieważ daje dostęp do nowych pojazdów, a co za tym idzie, do nowych doświadczeń z gry i mechanik. Gdy już znajdziecie pojazd, którym lubicie grać i który opanowaliście, to będzie to najlepszy moment na zainteresowanie się Ulepszeniem polowym.

2. Czy Ulepszenie polowe jest obowiązkowe dla każdego pojazdu, który posiadam?

To także zależy od Was. Podczas gdy Ulepszenie polowe daje pewne premie do parametrów pojazdu, są one nieznaczne. Wszelkie potknięcia podczas bitwy będą miały większy wpływ na jej wynik niż ulepszenie kilku parametrów o 1%.

Najwięcej korzyści w ramach Ulepszenia polowego pochodzi z Dwojakich modyfikacji, które zwiększają jeden parametr kosztem drugiego. Ich wartość zwiększa parametry, które wybraliście zależnie od Waszego stylu gry, kosztem tych, które jesteście gotowi poświęcić. Ulepszenie polowe służy do przystosowania Waszego pojazdu tak, aby dopasować go do Waszego stylu rozgrywki, co jednak ma swoją cenę. Zatem oczywiście nie powinno ono być postrzegane jako obowiązkowy element każdego pojazdu, jaki posiadacie.

3. Czym są misje specjalne i żetony? Jak zdobyć nagrody za uczestnictwo w teście w Piaskownicy?

Uczestnictwo i odbieranie nagród jest proste. Podczas testu będziecie mieli dostęp do łańcucha prostych misji dziennych dla pojazdów z poziomów VI-X. Każda misja ma proste zasady - rozegrajcie 2 bitwy w określonym rodzaju pojazdu i znajdźcie się wśród najlepszych 12 graczy w swojej drużynie pod względem zdobytych PD. Ukończenie każdej misji da Wam 5 żetonów. Wypełnijcie 4 misje z 5, aby odblokować finalną i zarobić 20 żetonów. 

Po ukończeniu pierwszego łańcucha, drugi zostanie udostępniony następnego dnia. Misje mają takie same zasady - rozegrać 2 bitwy w określonym rodzaju pojazdu i znaleźć się wśród najlepszych 12 graczy w swojej drużynie pod względem zdobytych PD. Po ukończeniu dwóch takich misji zgarniecie dodatkowe 20 żetonów. Wypełnianie misji jest opcjonalne, ale pamiętajcie, że każda z nich przyniesie dodatkowe żetony. 

Niedługo po zakończeniu testów Piaskownicy żetony zostaną przeniesione na serwer główny, a gracze będą mogli je wydać w specjalnej sekcji sklepu w grze na nagrody.

4. Gdzie znajdę Ulepszenie polowe dla pojazdu?

Do ekranu Ulepszenia polowego można przejść z garażu - poprzez przycisk w prawym górnym rogu ekranu, nad sekcją z parametrami pojazdu. Opcjonalnie możecie dotrzeć do tej funkcjonalności z interfejsu drzewa technologicznego, służącego do badania modułów wybranego pojazdu. Pamiętajcie, że wyłącznie elitarne pojazdy, tj. te, które posiadają zbadane wszystkie moduły oraz następujące po nich pojazdy wyższego poziomu, będą miały dostęp do Ulepszenia polowego. 

5. Czy Ulepszenie polowe jest dostępne dla wszystkich typów pojazdów?

Ulepszenie polowe jest dostępne dla wszystkich pojazdów z poziomów VI–X (łącznie z kolekcjonerskimi, specjalnymi i premium), a z wyłączeniem jednostek do wypożyczenia, po zdobyciu przez nie statusu elitarnegoStatus elitarny oznacza, że wszystkie moduły w danym pojeździe oraz wszystkie pojazdy z wyższego poziomu w linii, zostały zbadane. 

6. Jakiej waluty używa ten system? Czy można wykorzystać w nim złoto lub obligacje? 

Ulepszenie polowe używa jedynie dwóch najpowszechniejszych walut w grze - PD i kredytów. Możecie wykorzystać albo bojowe PD, albo wolne PD, aby zwiększyć poziomy Ulepszenia polowego swojego pojazdu, a kredytów aby kupić Dwojakie modyfikacje i przy-/przepisać kategorię dla drugiego miejsca na wyposażenie. 

7. Jeśli przełączę się na inną modyfikację, czy poprzednia Dwojaka modyfikacja zostanie gdzieś zapisana? Czy mogę do niej wrócić?

Zakupiona Dwojaka modyfikacja zostaje skasowana po tym, jak zostanie anulowana. W przeciwieństwie do wyposażenia nie zostaje zapisana w magazynie. Jeśli później zdecydujecie się na ponowne jej aktywowanie, będziecie musieli wydać kredyty.  

8. Czy koszt modyfikacji w PD lub kredytach będzie taki sam dla pojazdów na wszystkich poziomach? 

Obecnie próbujemy przypisać różne ceny dla pojazdów różnych poziomów. Dla pojazdów niższych poziomów koszt modyfikacji w PD i kredytach będzie niższy. Jednak pamiętajcie, że ceny na serwerze bieżącej Piaskownicy są umowne i przypuszczalnie zostaną zmienione po wprowadzeniu tej funkcjonalności. 

9. Jak działają procentowe wartości w tym systemie? 

Wartości procentowe w tym systemie odnoszą się do wartości parametrów pojazdu, przed zastosowaniem na nim efektów działania załogi, materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia. Zostają one dodane lub odjęte od łącznych wartości parametrów, na które wpływają. W tym systemie nie istnieją mnożniki współczynników. 

10. Czym są Standardowe modyfikacje? Nie widzę ich na ekranie Ulepszenia polowego.  

Standardowe modyfikacje są automatycznie stosowane na pojazdach na poziomach II, IV, V, VII i VIII Ulepszenia polowego. Dają one małą premię do jednego z głównych parametrów, zależnie od typu i roli pojazdu i zawsze są aktywne. Standardowe modyfikacje na wyższych poziomach tego systemu zazwyczaj dają nieznacznie większe premie. Można je traktować jako nagrody za osiąganie nowych poziomów Ulepszenia polowego. 

11. W przypadku Dwojakich modyfikacji wybranie jednej zawsze wymaga poświęcenia drugiej. Czy ten wybór jest konieczny?

Głównym celem Dwojakich modyfikacji jest rearanżacja parametrów pojazdu tak, aby ulepszyć te, których najbardziej potrzebujecie, zależnie od stylu gry, kosztem tych, które nie są dla Was tak istotne. 

Co więcej, gdy będziecie decydować o wyborze Dwojakiej modyfikacji, weźcie pod uwagę skumulowany efekt wszystkich poprzednich i następujących modyfikacji, załogi, wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych. Wartości poświęcone na rzecz innych mogą zostać zrekompensowane innym elementem wyposażenia pojazdu.  

Pamiętajcie też, że niewybranie żadnego z dwóch parametrów także może być dobrym rozwiązaniem. Nie zablokuje to Wam dostępu do dalszych poziomów Ulepszenia polowego. 

12. Jakie dokładnie ograniczenia obowiązują dla nadawania kategorii drugiemu miejscu na wyposażenie? 

Możecie wybrać dwie kategorie (z czterech) dla drugiego miejsca na wyposażenie: 

 • Na pojeździe nie można ustawić takiej samej kategorii jak na pierwszym miejscu, np. w niszczycielu czołgów nie możecie ustawić siły ognia dla drugiego miejsca, ponieważ macie ją już na pierwszym.
 • Nie możecie wybrać kategorii, która jest sprzeczna z rolą Waszego pojazdu na polu bitwy. 
Typ pojazdu  Domyślna kategoria  Przeciwna kategoria  Kategorie dostępne dla drugiego miejsca 
Czołg lekki  Zwiad  Żywotność  Siła ognia / mobilność 
Czołg średni  Mobilność  Siła ognia  Żywotność / zwiad 
Czołg ciężki  Żywotność  Zwiad  Siła ognia / mobilność 
Niszczyciel czołgów  Siła ognia Mobilność  Żywotność / zwiad 
Działo samobieżne  Siła ognia Mobilność  Żywotność / zwiad 

Kategorię dla drugiego miejsca można zmienić za kredyty. 

13. Kiedy mogę przełączyć się między główną a alternatywną konfiguracją wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych (wyposażeniem podstawowym i pomocniczym)? 

Podczas 30-sekundowego odliczania przed rozpoczęciem bitwy. Po rozpoczęciu bitwy nie będzie już można zmieniać wyposażenia. 

14. Dla roli Szturmowych czołgów średnich, czy kara -50% od uszkodzonego silnika i magazynu amunicji wpływa na prawdopodobieństwo eksplozji lub pożaru tego drugiego? 

Nie. Kara ta redukuje przyspieszenie / prędkość maksymalną ze względu na uszkodzony silnik, a także szybkość przeładowania, ze względu na uszkodzenia magazynu amunicji. 

15. Dla roli Czołgów średnich wsparcia, czy premia zmniejszająca czas przeładowania o 5% dotyczy przeładowania magazynku czy między pociskami? Czy obu? 

Dotyczy ona jedynie czasu przeładowania między magazynkami. 

16. Czy będą możliwe inne role dla pojazdów z tej samej linii, na przykład, dla Charioteer i FV 4005? 

Na razie nie planujemy takiego rozwiązania. 

17. Czemu niektóre pojazdy bez wieży posiadają możliwość zwiększenia szybkości obrotu wieży w ramach Dwojakiej modyfikacji? Czyż nie jest ona dla nich bezużyteczna?

Nie, tak nie jest. Ta wartość poprawia szybkość obrotu działa na poziomym łuku celowania pojazdu. 


Serwer Piaskownicy

1. Jak wziąć udział? 

Wykonajcie te 4 proste kroki:

 1. Pobierzcie program uruchamiający Piaskownicy.
 2. Zainstalujcie klienta Piaskownicy, uruchomiając pobrany plik. Jeżeli uruchomiliście Game Center po raz pierwszy, będziecie musieli autoryzować i restartować pobrany plik instalacyjny. 
 3. Poczekajcie, aż klient Piaskownicy zostanie pobrany i zainstalowany. 
 4. Otwórzcie zakładkę World of Tanks, wybierzcie Piaskownica World of Tanks i kliknijcie Graj. 

2. Mówicie, że Ulepszenie polowe przeznaczone jest przede wszystkim dla moich ulubionych pojazdów. Czy będę musiał zbadać te pojazdy w Piaskownicy, zanim będę mógł wykorzystać dla nich Ulepszenie polowe? 

Nie, jeśli graliście w World of Tanks przed 18 maja, 2021 roku, na serwerze Piaskownicy będzie zapisana kopia Waszego konta z tamtego czasu. Oznacza to, że jeśli dany pojazd był przedtem w Waszym garażu, będzie on dla Was dostępny w Piaskownicy, wraz z jego załogą i wyposażeniem. W ten sposób chcemy się upewnić, że cały dostępny czas spędzicie na testowaniu, a nie na odtwarzaniu konfiguracji pojazdu ze swojego konta na serwerze głównym.

3. Czy będę mieć wystarczająco środków do wykorzystania w nowym systemie na serwerze Piaskownicy? 

Bez obaw - zadbaliśmy o to. Każdy gracz, który zaloguje się na serwer Piaskownicy otrzyma następujące ilości zasobów dla tego serwera: 

 • 1 000 000
 • 100 000 000
 •  200000 obligacji
 •  100000000 wolnych PD
 •  7 dni konta premium WoT

To powinno wystarczyć na pokrycie wszystkich Waszych wymagań testowych. 

5. Kiedy i gdzie znajdę ankietę? 

Ankieta pojawi się w głównym kliencie gry. Niektórzy gracze, którzy stoczyli określoną liczbę bitew, otrzymają ankietę w fazie testów. Wszyscy pozostali uczestnicy, którzy brali udział w więcej niż pięciu bitwach, otrzymają ankietę w ostatnich dniach testu lub bezpośrednio po jego zakończeniu. Jeżeli nie otrzymacie ankiety od razu, prosimy o cierpliwość. Aby zmniejszyć obciążenie techniczne, roześlemy ją partiami. 

6. Czy mogę wypełnić ankietę później? 

Jeśli nie chcecie wypełnić ankiety od razu po jej udostępnieniu, możecie ją zamknąć, a potem ponownie otworzyć przez Centrum powiadomień w kliencie gryPamiętajcie, że Wasze odpowiedzi nie zostaną zapisane, jeśli zamkniecie ankietę przed jej ukończeniem, zatem jeśli zamkniecie ją po podaniu tylko wybranych odpowiedzi, będziecie musieli na nie ponownie odpowiedzieć w późniejszym czasie. Jeśli zamkniecie klienta gry przed ponownym otwarciem ankiety, nie będzie ona już dostępna. 


Nagrody

1. Jakie będą nagrody?

Wypełniajcie specjalne misje na serwerze Piaskownicy i zgarniajcie cenne nagrody w głównym kliencie gry. Zobaczcie sami!


Jeśli macie jeszcze inne pytania, na które tutaj nie odpowiedzieliśmy, udajcie się na nasze forum, gdzie nasz zespół chętnie Wam pomoże.

Do boju!

ź: WoT

Zapraszamy do podzielenia się ze swoją opinią na forum, każdy Was głos ma znaczenie (a nie, że WG wszystko ustawia!) ;)

FORUM

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...