PanzerNews - Vdr: AE Phase I

Vdr: AE Phase I

Słyszałem, że AE Phase I jest słabym czołgiem, ale według mnie jest to wina zbyt wygórowanych oczekiwań graczy w stosunku do tej maszyny. Czołg jest dobrze zrównoważony, posiadając mocne strony jak dobre opuszczenie lufy i mocną wieżę, oraz słabe w postaci słabego kadłuba i kapryśnego działa.

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...