PanzerNews - Vdr: godzina z CS-52 LIS

Vdr: godzina z CS-52 LIS

Jedna z najlepszych premek. Omówienie czołgu.
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...