PanzerNews - Vdr: która nagroda za Linię Frontu jest najlepsza?

Vdr: która nagroda za Linię Frontu jest najlepsza?

AE Phase I, Object 777 II, czy może Char Futur 4? [poll id="126"]

Godzina z Object 777 II

Godzina z Char Futur 4

Godzina z AE Phase I

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...