PanzerNews - Vdr: T-54 LT

Vdr: T-54 LT

T-54 LT uważany powszechnie za najlepszego lighta VIII poziomu, na IX tierze również jest niezwykle mocny, pomimo tego, że jego konkurenci to również nie byle co. Tak czy inaczej T-54 LT to świetna zabawka, która sama potrafi odwrócić przebieg bitwy, albo przynajmniej dać satysfakcję z robionego DMG i spota.

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...