PanzerNews - Vdr: WoT Flesz

Vdr: WoT Flesz

WoT flesz, czyli informacje o World of Tanks z ostatniego tygodnia, podane w telegraficznym skrócie.
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...