PanzerNews - War Thunder: filtrowanie rotacji map

War Thunder: filtrowanie rotacji map

W aktualizacji 1.91 planujemy wprowadzić mechanikę wykluczającą wybrane mapy z rotacji, oraz pozwalającą wskazać nielubiane waszym zdaniem mapy. 

Opcja głosowania na wykluczenie mapy będzie dostępna dla każdego gracza.

Opcja wykluczenia będzie dostępna dla posiadaczy kont Premium i skutkować będzie całkowitym usunięciem danej mapy z rotacji. Ilość map do wybrania zależeć będzie od trybu gry i dostępnych lokacji.

Mechanika działać będzie w bitwach losowych w BZ i BR.

Ograniczamy funkcję dla kont premium, ponieważ nowa mechanika wydłuży czasy oczekiwania i gdyby wszyscy gracze mogli tak wybierać, niektóre misje nie byłyby wcale dostępne.

Mamy nadzieję że nowa mechanika okaże się dla Was korzystna, a my dzięki temu będziemy mogli sprawdzić które mapy są najbardziej, oraz najmniej lubiane. ź: WT

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...