PanzerNews - WG: pozew przeciwko Blitz Team

WG: pozew przeciwko Blitz Team

Wargaming.net wygrał sprawę sądową przeciwko Blitz Team, białoruskiej spółce mobilnej założonej przez były zarząd firmy World of Tanks.

Pozew wniesiony do amerykańskiego sądu rejonowego w Los Angeles w Kalifornii ma na celu unieważnienie wykorzystania znaków towarowych Blitz Team.

"Wargaming twierdzi, że wybór nazwy Blitz przez pozwanych został dokonany umyślnie, w złej wierze i wyłącznie w celu nieuczciwego wykorzystania reputacji i dobrej woli znanych znaków towarowych Wargaming "Blitz Team" - oświadczyła spółka.

Blitz Team został założony w kwietniu 2018 roku przez były zespół zarządzający Wargaming. Wcześniej kierowali oni grupą produktów marki World of Tanks Blitz i byli znani wewnętrznie jako "Blitz Team".

Według Wargaming, poprzedni zespół zarządzający otrzymał ponad 10 milionów dolarów dodatkowych płatności, które obejmowały udział w przychodach netto WOTB. W warunkach umowy stwierdzono, że nie będą oni konkurować z Wargaming ani zabiegać o pracowników Wargaming przez określony czas po odejściu z firmy,

Były zespół zarządzający opuścił Wargaming w kwietniu 2018 roku po rocznym okresie nieudanych negocjacji kontraktowych i założył Blitz Team, zabierając ze sobą 30 pracowników.

"Po odejściu, Wargaming dowiedział się, że poprzedni zarząd planuje opuścić Wargaming i założyć nową firmę produkującą gry wideo, zanim negocjacje zostaną zakończone, nie później niż w lutym 2018 roku", powiedział radca prawny spółki.

"Wargaming odkrył również dowody na to, że członkowie byłego zespołu zarządzającego zaczęli zabiegać o pracowników Wargaming, by dołączyli do nowej firmy produkującej gry wideo, która jeszcze w czasie zatrudnienia w Wargaming stała się Blitz Team LLC".

To nie pierwszy raz, kiedy Wargaming wszczyna postępowanie sądowe przeciwko Blitz Team w grudniu 2019 roku. Zgodnie z wpisem na blogu Blitz Team, deweloper World of Tanks próbował pozwać swoich byłych pracowników za około 1.690.000 dolarów, zarzucając im nielegalne wgrywanie własnościowego oprogramowania - DAVA Framework - na platformę oprogramowania open source GitHub.

ź: gamesindustry.biz
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...