PanzerNews - World of Tanks: fun facts

World of Tanks: fun facts

Nieśmiertelnikowy (niezamierzony?) easter egg; zębatki ułożone w ten sposób nie mają prawa zadziałać. Niesmiertelnik
1544200077158368284
ź: WoT Express
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...