PanzerNews - World of Warships: patch 0.8.4

World of Warships: patch 0.8.4

Dasza prezentuje aktualizację 0.8.4. Radzieckie pancerniki wchodzą do służby! Aktualizacja 0.8.4 wprowadza także drugi etap zawodów „Victory”, unikalnego historycznego dowódcę Nikołaja Kuzniecowa, 12. sezon bitew rankingowych, nową mapę o nazwie „Grecja” i nie tylko!

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...