PanzerNews - World of Warships: sowieckie pancerniki

World of Warships: sowieckie pancerniki

Przez co musi przejść każdy pancernik, aby zająć zasłużone miejsce w World of Warships? „Te okręty nie zostały nigdy zbudowane, jednak istnieją ich wstępne szkice. Zdobycie tych planów może okazać się największym wyzwaniem, ponieważ z jednej strony są one poniekąd tajne, a z drugiej zostały już w dużej mierze odtajnione i przeniesione do archiwów. Następnym dużym wyzwaniem jest przekształcenie zarchiwizowanych szkiców, często na pożółkłym, rozpadającym się papierze, w imponujące okręty w 3D.”

W naszej najnowszej edycji Dziennika deweloperów, zespół twórców szczegółowo omówi, w jaki sposób okręty zostały przeniesione z papieru do gry, a także jakie są cechy szczególne tych okrętów w porównaniu do innych pancerników w World of Warships.

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...