PanzerNews - WoT Blitz: Burning Games, cz.II

WoT Blitz: Burning Games, cz.II

Filmowy opis wydarzenia, które potrwa od 16 do 24 października.

Więcej szczegółów na oficjalnej stronie WoT Blitz

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...