PanzerNews - WoT Blitz: The Convergence Event

WoT Blitz: The Convergence Event

Filmowy opis kolejnego wydarzenia w WoT Blitz, związanego bezpośrednio z zespołem KoЯn.

Więcej szczegółów na oficjalnej stronie WoT Blitz

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...