PanzerNews - WoT Blitz: usunięcie pocisków ATGM, cz.II

WoT Blitz: usunięcie pocisków ATGM, cz.II

Tym razem film omawiający kluczowe kwestie usunięcia pocisków ATGM z głównych trybów gry. Część I. ź: WoT Blitz
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...