PanzerNews - WoT Blitz: Way of the Raider

WoT Blitz: Way of the Raider

Filmowy opis kolejnego wydarzenia, które będzie miało miejsce od 16 do 31 października.

Więcej szczegółów na oficjalnej stronie WoT Blitz

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...