PanzerNews - WoT: PS4 & X: nowa mapa i szwedzkie MT

WoT: PS4 & X: nowa mapa i szwedzkie MT

Konsolowe nowości: mapa Kaunas oraz szwedzkie czołgi średnie.
Recenzja Hincula:
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...