PanzerNews - WoWs: aktualizacja 0.9.12

WoWs: aktualizacja 0.9.12

Krótkie info z Działu wsparcia WoWs.

Dowódcy! 18.12.2020 o godz. 07:00 (6:00 UTC) rozpocznie się aktualizacja klienta gry. Po zainstalowaniu aktualizacji możesz kontynuować grę w World of Warships w wersji 0.9.11.

ź: Dział wsparcia WoWs
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...