PanzerNews - WoWs: aktualizacja 0.9.5

WoWs: aktualizacja 0.9.5

Biuletyn deweloperów i test publiczny.

WAŻNE! Aktualizacja jest wciąż w fazie testów, więc informacje zawarte w biuletynie są umowne i odzwierciedlają stan gry na czas jego publikacji. Niektóre zmiany i nowe funkcje mogą zostać ostatecznie całkowicie usunięte bądź wprowadzone w zupełnie innej formie do czasu wprowadzenia aktualizacji. Zrzuty ekranu, konkretne wartości i szczegóły mechanik w grze niekoniecznie znajdą swoje odzwierciedlenie w finalnej wersji gry po wejściu aktualizacji.

Stocznia

Główną atrakcją aktualizacji 0.9.5 jest Stocznia, gdzie gracze będą mogli skonstruować jednocześnie dwa niemieckie okręty: VI Admiral Graf Spee oraz VIII Odin. Zasady działania Stoczni zostały uproszczone w porównaniu do poprzedniej wersji.

Lista zmian

  • Budowa okrętu w Stoczni składa się z 20 faz konstrukcyjnych, które możecie ukończyć poprzez wypełnianie dyrektyw lub wydawanie dublonów.
  • Nagrodą jest VI Admiral Graf Spee w kamuflażu „Malowanie wojenne”. Okręt będzie dostępny po ukończeniu 10. fazy konstrukcyjnej.
  • Wypełniając dyrektywy, możecie ukończyć 18. z 20. faz.
  • Fazy 19-20 można sfinalizować jedynie za dublony.
  • Koszt ukończenia jednej fazy konstrukcyjnej będzie wynosić 1750 dublonów.

Proces zdobywania VIII Odina jest dość podobny do Maratonu VIII Cossack. Wypełniając dyrektywy, zdobędziecie VI Admiral Graf Spee oraz wiele innych nagród ze Stoczni, jak i olbrzymią zniżkę na okręt Odin.

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...