PanzerNews - WoWs: historyczny maraton z prezentami, cz.III

WoWs: historyczny maraton z prezentami, cz.III

Drugi odcinek: "Fregata Oleg", wraz z kodem bonusowym!
Szczegóły

FRIGATEOLEG

ź: WoWs
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...