PanzerNews - WoWs: historyczny maraton z prezentami, cz.IV

WoWs: historyczny maraton z prezentami, cz.IV

Trzeci odcinek: "Okręt Jekatierina Wielikaja", wraz z kodem bonusowym!
Szczegóły

CATHERINETHEGREAT

ź: WoWs
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...