PanzerNews - WoWs: jak to działa, pociski przeciwpancerno-odłamkowe

WoWs: jak to działa, pociski przeciwpancerno-odłamkowe

Gałąź możliwych do zbadania krążowników włoskich wprowadziła mechanikę pocisków przeciwpancerno-odłamkowych, która łączy cechy zarówno pocisków PP, jak i OB. Czym pociski PPO różnią się od PP i OB? Pod jakimi kątami może dojść do rykoszetu? Wszystko, co chcecie dowiedzieć się o tym typie amunicji, znajdziecie w najnowszym odcinku Jak to działa!

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...