PanzerNews - WoWs: nieprawidłowy kolor tagu klanu

WoWs: nieprawidłowy kolor tagu klanu

Krótkie info z Działu wsparcia WoWs. Dowódcy!

Kolor tagu klanu został tymczasowo zresetowany w ramach przygotowań do turnieju Verizon Warrior's Championship od 27 listopada do 6 grudnia 2020 r.

Kolor tagu klanu zostanie przywrócony po tym wydarzeniu.

ź: Dział wsparcia WoWs
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...