PanzerNews - WoWs: pojedynczy klient gry

WoWs: pojedynczy klient gry

W ramach wersji 0.9.9 przeszliśmy na pojedynczego klienta gry.

Jakie są korzyści z wprowadzenia pojedynczego klienta gry?

  • Gracze z każdego region mogą teraz grać na różnych serwerach regionalnych World of Warships (CIS, EU, NA, ASIA) bez potrzeby instalowania osobnego klienta dla każdego z nich. Serwer regionu określany jest automatycznie na podstawie regionu przypisanego graczowi w koncie Wargaming.net Game Center.
  • Dzięki zmianie czterech osobnych klientów na pojedynczy, przygotowanie następnych aktualizacji zajmować nam będzie mniej czasu, a zawartość w grze będzie spójna pomiędzy wszystkimi regionami.

Jak wybrać serwer gry

  • Uruchom Wargaming.net Game Center i kliknij na ikonę konta w lewym górnym rogu.
  • W oknie, które się pojawi, należy zalogować się na swoje konto lub wybrać pożądane konto.
  • Serwer gry wyświetlony zostanie obok nazwy użytkownika.

Jednak osobne wersje klienta będą wciąż wymagane dla Testu Publicznego, Supertestu oraz innych serwerów testowych. Aby przełączyć się ze zwykłego serwera na serwer testowy należy wybrać odpowiedniego klienta w oknie wyboru instancji gry.


Zmiany w pojedynczym kliencie gry

Wybór serwera gry

Serwer gry jest teraz automatycznie określany, gdy zalogujecie się na swoje konto. Nie można już ręcznie wybierać jednego z głównych serwerów regionalnych w menu Instancja gry.

Aktualizacje klienta i serwera

Przed zmianami aktualizowany był klient gry i nowa wersja instalowana była na serwerze równolegle w dniu, gdy wdrażaliśmy aktualizację.

Począwszy od aktualizacji 0.9.11 klient i serwer aktualizowane będą w różnym czasie:

  • Klient gry aktualizowany będzie dla wszystkich regionów zanim wprowadzona zostanie nowa wersja gry. Przykładowo, klient zaktualizowany będzie do wersji 0.9.11 1 grudnia 2020 między 7:00 a 8:00 czasu CET (od 6:00 do 7:00 czasu UTC), a wstępnie pobieranie nowej wersji rozpocznie się wcześniej.

Aktualizację zainstalować będzie można z wyprzedzeniem, jednocześnie kontynuując grę na bieżącej wersji World of Warships.

  • Serwer gry aktualizowany będzie tak jak dotychczas, zgodnie z harmonogramem publikowanym w wiadomościach o nadchodzących zmianach w grze.

Gdy tylko serwer zostanie zaktualizowany i prace techniczne dobiegną końca, od razu będzie można grać w nową wersję World of Warships.

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...