PanzerNews - WoWs: polityka dotycząca modów

WoWs: polityka dotycząca modów

Kapitanowie! World of Warships stawia przede wszystkim na zasady fair play.

Korzystanie z zewnętrznego oprogramowania, modyfikacji lub narzędzi wspomagających w celu zdobycia niesprawiedliwej przewagi nad innymi graczami bądź imitowania udziału gracza w sesji gry jest surowo zabronione.

Jeśli używacie wspierającego oprogramowania lub modów w World of Warships to przeczytajcie uważnie poniższą informację.

Główne postanowienia polityki dotyczącej modów, wykorzystywanych, by zdobyć nieuczciwą przewagę w grze

Wszyscy gracze korzystający z zabronionych modyfikacji, by zapewnić sobie niesprawiedliwą przewagę w grze, będą podlegać następującej zasadzie trzech przewinień:

  • Pierwsze przewinienie: gracz otrzyma upomnienie.
  • Drugie przewinienie: gracz otrzyma upomnienie, a jego konto zostanie zawieszone na 7 dni.
  • Trzecie przewinienie: trwałe zablokowanie konta gracza.

Zasada trzech przewinień została wprowadzona, by chronić graczy, którzy popełniają niezamierzone błędy.

  • Doceniamy każde starania mające na celu poprawę gry przy pomocy modyfikacji, które nie wpływają na wyniki bitwy.
  • Jeśli chcecie używać jakichkolwiek modów w kliencie gry, skorzystajcie z instalatora ModStation, lub modów, które możecie pobrać bezpośrednio z naszego oficjalnego forum.

Wszystkie mody dostępne w naszych oficjalnych zasobach zostały zweryfikowane i można ich bezpiecznie używać.

Główne postanowienia polityki dotyczącej oprogramowania imitującego udział gracza w rozgrywce

Korzystanie z oprogramowania tego typu psuje wrażenia z rozgrywki innym graczom i narusza zasady gry fair play.

Gracze korzystający z oprogramowania imitującego ich udział w grze, będą podlegać następującej zasadzie dwóch przewinień:

  • Pierwsze przewinienie: gracz otrzyma upomnienie, a jego konto zostanie zawieszone na 7 dni.
  • Drugie przewinienie: trwałe zablokowanie konta gracza.

Zapoznajcie się z serią filmów „Jak to działa”, która pokaże Wam jak grać efektywnie bez korzystania z zewnętrznych modów.

OBEJRZYJ „JAK TO DZIAŁA”

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...