PanzerNews - WoWs: problem z przeglądarką w grze

WoWs: problem z przeglądarką w grze

Znany jest nam problem z niedziałającą poprawnie przeglądarką w grze, który uniemożliwia wyświetlanie Zbrojowni, bazy klanu, inwentarza itp.

Obejście

  1. Przejdź do folderu instalacyjnego World of Warships
  2. Wejdź do podfolderu \bin\VersionNR\res
  3. Otwórz plik engine_config.xml w edytorze tekstu
    • Np., Notatniku, Wordpadzie
  4. Wyszukaj „hardwareAcceleration” i ustaw wartość jako „false” (domyślnie wpisane powinno być „auto”) Przykład: <hardwareAcceleration>false</hardwareAcceleration>
  5. Zapisz zmiany i zamknij edytor

Nasz zespół projektowy pracuje nad trwałą naprawą.

ź: Dział wparcia WoWs
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...