PanzerNews - WoWs: zmiany w Bitwach asymetrycznych, cz.II

WoWs: zmiany w Bitwach asymetrycznych, cz.II

Krótkie info z Działu wsparcia WoWs.
Dowódcy!
Zwiększyliśmy liczbę żetonów wymaganych do wzięcia udziału w bitwach asymetrycznych okrętami poziomów VII-VIII. Teraz wymagana ilość żetonów wyniesie 450. Zmniejszyliśmy również liczbę żetonów, które otrzymujecie codziennie przy pierwszym logowaniu z 1000 do 800. Powodzenia w bitwach!
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...